ดอกเบี้ยบ้าน ธอส ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125%

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายของ นายนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง สร้างโอกาสให้คนมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ลดภาระดอกเบี้ยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.125% ต่อปีตอกย้ำความเป็นสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยต่ำที่สุดในตลาด ภูเก็ต วิลล่า

ประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ลดลงเหลือ 6.000% ต่อปี MRR อัตราลดลงเหลือ 6.500% ต่อปี และอัตรา MOR ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปีในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 0.10-0.25% ต่อปี บ้าน ให้กู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท บ้านสองชั้น หลังจากเปิดรับคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ยื่นคำขอกู้ไปแล้ว 4,980 รายการวงเงิน 10,370 ล้านบาท

ดำเนินการตามนโยบาย

นายฉัตรชัย ศิริไลกรรม การผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อ ดำเนินการตามนโยบายของ นายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บ้าน ที่ต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรมุ่งเน้นการสร้างโอกาส บ้านหรู ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งลดภาระดอกเบี้ยและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ“ ทำให้คนไทยมี บ้านภูเก็ต วิลล่า จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี บ้าน

ประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเงินกู้ประเภทไพรม์ไทม์ (MLR) จาก 6.125% ต่อปีลดลงเหลือ 6.000% ต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้ผู้บริโภคชั้นดี (MRR) จาก 6.625% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.500% ต่อปีและอัตราเงินกู้ประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (MOR) จาก 6.875% ต่อปีลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี บ้าน ปีมีกำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำที่สุดในระบบสถาบัน บ้านเดี่ยว การเงินในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองของธนาคารในปีนี้ หลังจากประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ภูเก็ต วิลล่า

ด้านเงินฝากธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

และรับเงินฝากประจำประเภท 3, 6 เดือนและ 12 เดือนลง 0.10% ต่อปีและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและรายรับเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน 36 เดือน และ 60 เดือนโดย 0.20% ต่อปี home โดยมีผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตามสำหรับเงินฝาก บ้านหรู กระแสรายวันเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บ้าน และรายรับเงินฝากประจำ 7 วัน 14 วัน 1 เดือนและ 2 เดือนลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10-0.25% ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม , 2019.

นายฉัตรชัยยังกล่าวถึงความคืบหน้า การปล่อยสินเชื่อตาม “มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์” อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 2.50% ต่อปีวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ด้วยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทว่าหลังจากที่ธนาคารเริ่มเปิดรับคำขอสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปพบว่า มีลูกค้าประชาชน บ้าน ให้ความสนใจจำนวนมากล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 2562 เวลา 14.00 น หรือเพียง 12 วันทำการพบว่ามีผู้ยื่นคำขอกู้ 4,980 รายวงเงิน 10,370 ล้านบาท

“ มาตรการสินเชื่อของธนาคารยังถือเป็น 1 ใน 3 ของสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ“ บ้านในฝันปีใหม่” ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ธ กส. กับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว และผู้ประกอบการรายย่อย home

ประเทศได้จัดทำโครงการดังกล่าวภายใต้สโลแกน“ ซื้อทันทีโอนทันที 3 สิทธิ์” โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภูเก็ต วิลล่า โดยเชื่อว่าการจัดทำโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่นี้จะทำให้คนจำนวนมากขึ้น สนใจมาตรการสินเชื่อของธนาคารและจะยื่นขอสินเชื่อเต็มวงเงิน 50,000 ล้านบาทแน่นอน” นายฉัตรชัยกล่าว ddproperty

โครงการสินเชื่อบ้าน. โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ธนาคารแห่งประเทศไทย. เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้คนไทยมีบ้านจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

หน้าแรก> การเงินและการลงทุน> สินเชื่อโครงการ บ้าน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้คนไทยมีบ้านจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสินเชื่อบ้าน ธอส เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้คนไทยมีบ้านจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว 31 สิงหาคม 2563 อ่าน 471 ครั้ง บ้านเดี่ยว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

เพื่อช่วยเหลือคนไทยในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของ บ้านจัดสรร ไม่ทิ้งกันธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนนโยบายรัฐบาลผสมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา home ระบาด ZA.IN.TH จึงขอแนะนำรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจมีบ้านพร้อมเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปีนานถึง 2 ปีแรกปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี Phuket Villas

(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR Bank เท่ากับ 6.150% ต่อปี) หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เราไม่ทิ้งรัฐบาล (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) หรือครอบครัวของ ธอส ที่ขึ้นทะเบียน ขอเข้าร่วมมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ทั้ง 10 มาตรการวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกันของ HOME

ซื้อก่อสร้างต่อเติมต่อเติมซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพิเศษ !! ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต และเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปียื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2563 หรือภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด

เป็นการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรืออพาร์ทเมนต์

เพื่อสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารเพื่อต่อเติม บ้านจัดสรร ขยายหรือซ่อมแซมอาคารการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ Phuket Villas ในการอยู่อาศัยร่วมกับการขอสินเชื่อในวัตถุประสงค์หลักวงเงินสูงสุดต่อคนต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

อายุการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือนและไม่เกิน 40 ปีและอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด HOME IN PHUKET โครงการก่อนกำหนด home กรณีที่ธนาคารให้สินเชื่อเต็มจำนวนของโครงการแล้วเนื่องจากวงเงินมี จำกัด home กำหนดเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ทำถูกกฎหมายก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน บ้าน

ต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้มีสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือสมาชิกในครอบครัวของ ธอส . Phuket Villas ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หรือ “ธอส. ช่วยคนไทยสร้างชาติ HOME IN PHUKET ” หมายเหตุ: สมาชิกในครอบครัวหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาบุตร , พี่น้อง