ดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้าน
ดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้าน ในการซื้อบ้าน

ดอกเบี้ยบ้าน ในการซื้อบ้าน ถือเป็นข่าวดี สำหรับคนอยากมี บ้าน หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ ปท.) มีมติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 1.75% เหลือ 1.50% ต่อปีซึ่งเป็นการปรับดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ส่งผลให้ธนาคารหลายแห่ง HOME IN PHUKET ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.125% -0.25% ต่อปีทันทีเพื่อลดภาระให้กับลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว ภูเก็ต วิลล่า

ลดอัตราดอกเบี้ย

เรามาดูกันดีกว่าว่าธนาคารไหนลดดอกเบี้ยเงินกู้ บ้าน และอะไรทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละธนาคาร?

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธ ปท. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ย MLR (ระยะเวลาประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ) ลดลงเหลือ 6.125% ต่อปี
 • อัตรา MRR (ดอกเบี้ย บ้าน สินเชื่อรายย่อยพรีเมียม) ลดลงเหลือ 6.625% ต่อปี บ้าน
 • อัตราดอกเบี้ย MOR (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ home ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี) ลดลงเหลือ 6.875% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MOR และ MRR ลง 0.25% มีผล 15 สิงหาคม 2562 home เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตรา MLR คงที่ที่ 6.250% ต่อปี
 • อัตรา MRR ลดลงเหลือ 6.870% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.870% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ home MOR และ MRR ลง 0.25% มีผลตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตรา MLR คงที่ที่ 6.250% ต่อปี
 • อัตรา MRR ลดลงเหลือ 6.870% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.870% ต่อปี ภูเก็ต วิลล่า

ธนาคารกรุงเทพ

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย บ้านจัดสรร สินเชื่อ MOR และ MRR ลง 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตรา MLR คงเดิมที่ 6.250% ต่อปี HOME
 • อัตรา MRR ลดลงเหลือ 6.875% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.875% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR 0.25% และ MOR ลง 0.125% มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตรา MLR ยังคงอยู่ที่ 6.025% ต่อปี
 • อัตรา MRR ลดลงเหลือ 7.120% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.745% ต่อปี

ธนาคารออมสิน

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ลง 0.13% ต่อปีส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้เท่า ภูเก็ต วิลล่า กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตรา MLR ยังคงอยู่ที่ 6.500% ต่อปี
 • อัตรา MRR ลดลงเหลือ 6.870% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.870% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ลง 0.25% ต่อปีมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ภูเก็ต วิลล่า

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตรา MLR คงเดิมที่ 6.60% ต่อปี
 • อัตรา MRR ลดลงเหลือ 6.95% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.95% ต่อปี

บ้านเดี่ยว จะเห็นได้ว่าหลังจากที่แต่ละธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วดอกเบี้ย MRR (สินเชื่อลูกค้ารายย่อยชั้นดี) Phuket Villas ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) อยู่ในระดับต่ำที่สุด “ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว” (Floating Rate) ตาม MRR Phuket Villas ก็จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้านช่วยผ่อนจำนองให้ต่ำลงด้วย กู้ซื้อบ้าน

มีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของค่าเผื่อรายเดือนหรือไม่: สิ่งนี้สำคัญ แต่คนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉย จนไม่ได้เตรียมตัวและมักจะเอาเงินไปดาวน์บ้านแทนซึ่งหากจู่ๆผู้กู้ตกงานหรือมีปัญหาทางธุรกิจจนส่งผลให้รายได้หยุดลงอย่างน้อย บ้านหรู ก็จะไม่มีปัญหาในการผ่อนบ้านครั้งต่อไป โดยควรเก็บไว้อย่างน้อย 6 เดือน บ้านเดี่ยว เพื่อให้มีเวลาปรับตัวในการหางาน บ้านสองชั้น ทำเพื่อให้มีรายได้เพียงพอ. แต่หากผู้ที่ไม่มีเงินสำรองและหากคุณต้องตกงานกะทันหันไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านต่อไป อาจหันไปหาแหล่งเงินกู้อื่นเช่นบัตรเครดิตหรือเงินกู้นอกระบบ

สิ่งนี้สามารถสร้างปัญหาทางการเงินได้ในระยะยาวดังนั้นหากคุณสบายใจคุณควรมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน บ้านหรู ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องรวมถึงการชำระค่าจำนองการชำระหนี้อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในครอบครัวอยู่แล้ว
คุณจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง: HOME IN PHUKET

นี่คือความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดหลายประการ

ทั้งก่อนการกู้หรือรวมถึงเมื่อกู้เสร็จสิ้น ได้แก่ ประกันรถยนต์อัคคีภัยสุขภาพเจ็บป่วยขั้นวิกฤตชีวิตอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตสำหรับความคุ้มครองสินเชื่อ บ้านเดี่ยว เพราะหากเราปิดความเสี่ยงนี้ได้ไม่ดีพอเช่นเมื่อ 3 – สินเชื่อ บ้านหรู ที่อยู่อาศัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะส่งผลต่อรายได้ของเราหรือไม่อย่างไร? และหากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากจะมีผลกระทบกับเงินที่ต้องใช้ในการผ่อนบ้านหรือไม่

ดังนั้นหากจัดการเรื่องนี้เสร็จก่อนการกู้จะได้มีสินเชื่อบ้านโดยไม่ต้องกังวลเรื่องร้าย ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ บ้านสองชั้น ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีสำหรับครอบครัว

อย่าลืมนำเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านของคุณด้วยเพราะบางคนพลาดตอนสุดท้ายเมื่อพูดถึงการช็อปปิ้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้านจนกว่าจะกลายเป็นหนี้บัตรเครดิตไปบ้างดังนั้นควรเตรียมงบประมาณไว้คร่าวๆคุณอาจสามารถค่อยๆซื้อเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้านก่อนก็ได้ และหลังจากเริ่มจำนองมาดูว่ามีเงินเหลือเท่าไรต่อเดือน

ค่อยซื้ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ มาเติมทีหลัง

หากมีเงินเหลือเพียงพอก็ควรวางเงินดาวน์ไว้บ้าง: หากเรามีเงินเหลือจากเรื่องอื่น ๆ ก็อาจจะเตรียมงบประมาณส่วนนี้ บ้านหรู ไว้ว่าจะต้องวางเท่าไร วิธีนี้จะช่วยลดจำนวนเงินที่คุณต้องการกู้และการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง