ดอกเบี้ย ธอส ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน 3 โครงการ

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส
ดอกเบี้ย ธอส

ดอกเบี้ย ธอส ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน 3 โครงการ

ดอกเบี้ย ธอส ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน 3 โครงการ ธอส. เตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาทปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน 3 โครงการช่วยผู้มีรายได้น้อย – บุคลากรภาครัฐมีบ้านง่ายขึ้นกู้ 1 ล้านบาทจ่ายปีแรกต่ำสุด 3,400 บาทต่อเดือน บ้าน

ธอส. เตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท ภูเก็ต วิลล่า ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่าน 3 โครงการช่วยผู้มีรายได้น้อย – บุคลากรภาครัฐมีบ้านง่ายขึ้นกู้ 1 ล้านบาทจ่ายปีแรกต่ำสุด 3,400 บาทต่อเดือน โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ติดตามภารกิจ “ ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐให้มีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นผ่าน 3 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ภูเก็ต วิลล่า ประกอบด้วย“ บ้าน

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ” อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี, “ โครงการกู้บ้านต่างระดับ” 2 ปีแรกอัตราดอกเบี้ย 2.75. % ต่อปีและ “โครงการสินเชื่อบ้าน ธ กส. เพื่อแสนรัก 2564” อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและผ่อนนานสูงสุด 40 ปี. พิเศษ !! ฟรีค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภท

นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งบุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นกับธนาคาร

ตามพันธกิจ“ ทำให้คนไทยมีบ้าน” และภายใต้แนวคิด“ Be Simple, Make it Simple” มีบ้านง่ายๆกับ ธ . ก. ส. เตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท ภูเก็ต วิลล่า

เพื่อสร้าง 3 ผลิตภัณฑ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ครอบคลุมวัตถุประสงค์การกู้ยืมหลักทั้งหมดเช่นเพื่อซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมและไถ่ถอนจำนอง Phuket Villas จากสถาบันการเงินอื่น บ้าน ชำระเงินได้สูงสุด 40 ปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ HOME

“ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

วงเงิน 30,000 ล้านบาทสำหรับข้าราชการพนักงาน Phuket Villas ของรัฐพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงาน / เจ้าหน้าที่ที่มีชื่ออย่างอื่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามสวัสดิการเงินกู้

เพื่อที่อยู่อาศัย ภูเก็ต วิลล่า แบบไม่ต้องฝาก บ้าน โปรแกรมสัญญาหน่วยงานได้ลงนามกับ ธปท. อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปีปีที่ 2 เท่ากับ 3% ต่อปีปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี (ปัจจุบันอัตรา MRR อยู่ที่ 6.150%

โดยเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.05% ต่อปีและปีที่ 4 – 5 คิดเป็น MRR-2% ต่อปีและปีที่ 6 จนถึงสิ้นสุดสัญญาอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปีวงเงินกู้ 1 ล้านบาท , ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,400 บาท พิเศษ !!!

ฟรี ค่ายื่นสินเชื่อ และ ค่าจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายและตามกฎหมาย สินเชื่อเพื่อซื้อ HOME IN PHUKET สร้าง Phuket Villas ต่อเติม home ซ่อมแซม ไถ่ถอน จำนอง ที่ดินจากสถาบันการเงิน น. ชำระหนี้ที่อยู่อาศัยและซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านจัดสรร ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 มิถุนายน 2564

“โครงการสินเชื่อบ้านส่วนต่าง”

วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน บ้าน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1-2 ปี เท่ากับ 2.75% ต่อปี ที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย ภูเก็ต วิลล่า เฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% และปีที่ 6 จนกว่า Phuket Villas จะสิ้นสุดสัญญา บ้าน

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปีและสำหรับลูกค้าสวัสดิ บ้านจัดสรร การอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปีวงเงินกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าธรรมเนียม home การประเมินหลักประกันและค่าจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายและตามกฎหมายเงินกู้เพื่อซื้อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม Phuket Villas และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 มิถุนายน 2564 home

โครงการ“ บ้านต่อเติมสานรัก”

วงเงิน 30,000 ล้านบาทสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปีปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% ต่อปีและปีที่ 4 จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด Phuket Villas กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี บ้าน

และกรณีลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปีกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อเดือนฟรี !!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ให้กู้ยืมเพื่อซื้ออาคารปรับปรุงซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่มีวัตถุประสงค์หลักในการกู้ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2564 home

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 3 รายการมีส่วนช่วยให้การปล่อยสินเชื่อเพื่อสังคมบรรลุเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 140,167 ล้านบาทจากเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 215,641 ล้านบาท เพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารแห่งประเทศไทยหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้าน