ธอส

ธอส
ธอส

ธอส เปิดโครงการ สินเชื่อบ้าน

ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) เดินหน้าปล่อยกู้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชน โดยลงทุน 5,000 ล้านบาท จัดทำโครงการ“ สินเชื่อบ้าน Happy Life Bank” อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% 3 ปีแรกวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท Phuket Villas กู้ซื้อสร้างต่อเติมขยายหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและซื้อบ้าน เครื่องประดับ

กรณีลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปีสำหรับลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปีกรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ Phuket Villas ในการดำรงชีวิตอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.850% ต่อปี) วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และซื้ออุปกรณ์สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ดอกเบี้ยบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมวงเงิน 28,500 ล้านบาท HOME IN PHUKET จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าทุกระดับรายได้ ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ยืมคำตอบของลูกค้าทุกระดับ ได้แก่

  1. สินเชื่อบ้านสวัสดิการ / รายย่อย (Housing Solution) ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.80%
  2. โครงการสินเชื่อบ้านจัดสรร (ดีเวลลอปเปอร์) ปี 2561 บ้านจัดสรร อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.75%
  3. สินเชื่อบ้านสร้างสุข (รีไฟแนนซ์ใน) ปี 2561 อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.90%
  4. โครงการสินเชื่อบ้านสร้างสุขปี 2561 อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.90% และ
  5. โครงการสินเชื่อบ้านมั่งมีศรีสุขอัตราดอกเบี้ย 1-2 ปี 2.90%

นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) เปิดเผยว่าเพื่อให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2561 ได้ตามเป้าหมาย 189,000 ล้านบาทธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ยืมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับเพื่อให้ธนาคารเป็นที่ 1 ในใจ ภูเก็ต วิลล่า ของลูกค้าและเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ธนาคารจึงได้จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อบ้านเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทุกระดับรายได้ภายใต้วงเงินกว่า 28,500 ล้านบาทประกอบด้วย HOME

สวัสดิการ / สินเชื่อบ้านรายย่อย (Housing Solution) ปี 2561 (กรอบวงเงิน 11,500 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.95% ต่อปีหรือเท่ากับ 2.80% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.25% ต่อปีหรือเท่ากับ 3.50% ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปีหรือเท่ากับ 4.50% ปีที่ 4 จนถึง บ้านจัดสรร ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

กรณีสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี กรณีผู้กู้ค่าอุปกรณ์ HOME IN PHUKET และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ภูเก็ต วิลล่า ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR Bank เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

สำหรับพนักงานเอกชนที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยแบบไม่ต้องฝากเงินที่หน่วยงานได้ลงนามกับธนาคาร ลูกค้ารายย่อยทั่วไปกู้ซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมซื้อที่ดินที่เป็นทรัพย์สิน NPA ของ ธ ​​กส. ไถ่ถอนจำนองและหนี้ที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านจัดสรร ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของจำนวนเงินตามกฎหมาย

โครงการจัดสรรสินเชื่อบ้าน (Developer) ปี 2561

(วงเงิน 5,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-4.00% ต่อปีหรือ 2.75% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.50% ต่อปีหรือเท่ากับ 3.25% ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย ภูเก็ต วิลล่า MRR-2.25% ต่อปีหรือเท่ากับ 4.50% ปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ HOME

กรณีสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี
และกรณีผู้กู้ค่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรของธนาคารเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF ที่ดำเนินการโดยผู้พัฒนาที่มีข้อตกลงกับธนาคาร บ้านหรู กู้ซื้อที่อยู่อาศัยและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินตามกฎหมาย

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (รีไฟแนนซ์ใน) ปี 2561

(วงเงิน 5,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.85% ต่อปีหรือเท่ากับ 2.90% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้

กรณีสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี Phuket Villas
และกรณีผู้กู้ค่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

สำหรับลูกค้าที่มีประวัติหนี้ดีกับสถาบันการเงินเดิมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาให้กู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านหรู ด้วยการไถ่ถอนจำนองได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของจำนวนเงินตามกฎหมาย

โครงการสินเชื่อบ้านสร้างสุขปี 2561

(วงเงิน 2,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-2.85% ต่อปีหรือ 3.90% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุเงินกู้ สัญญา. ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ต่อปี บ้าน

สำหรับลูกค้าธนาคารเดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ปกติย้อนหลัง 24 เดือนและมีเงินต้นชำระคืนทุกบัญชีรวมไม่น้อยกว่า 50,000 บาทสามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านหรู ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยได้รับการยกเว้นการยื่นกู้ ค่าธรรมเนียม 0.1% ของจำนวนเงินตามกฎหมาย

โครงการสินเชื่อบ้านมั่งมีศรีสุข (วงเงิน 5,000 ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-3.85% ต่อปีหรือเท่ากับ 2.90% ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้

กรณีสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.50% ต่อปี บ้าน และในกรณีของผู้กู้สำหรับอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย บ้านสองชั้น อัตราดอกเบี้ยจะเหมือนกับ MRR สำหรับ บ้านเดี่ยว ทั้งสิทธิประโยชน์และลูกค้ารายย่อย เงินกู้เพื่อซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมซื้อ