บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน วัสดุก่อสร้างเพื่อบ้านเย็น

บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน
บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน

บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน

บ้านเย็น ประหยัดพลังงาน วัสดุก่อสร้างเพื่อบ้านเย็น การสร้างบ้านเป็นการลงทุน ระยะยาว เพื่อให้ บ้าน เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับพักผ่อนร่างกายพักผ่อน และพักผ่อนอย่างมีความสุข แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปีในประเทศไทยหากบ้านไม่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติอย่าวางแผนงานก่อสร้างให้ดี บ้าน Phuket Villas หลังนี้คาดว่าจะเป็นสถานที่ที่มีร่มเงา แบบบ้านชั้นเดียวยกสูงมีระเบียง

อาจกลายเป็นเตาอบที่ดีได้เช่นกัน. เนื้อหานี้ “บ้านไอเดีย” พาคุณไปรู้จักวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านเท่ ๆ ที่หาซื้อได้ง่าย มีจำหน่ายที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่ Phuket Villas เพียงปรับเปลี่ยนการเลือกวัสดุตามคำแนะนำในเนื้อหานี้ รับประกันว่าอุณหภูมิภายใน บ้าน ของผู้อ่าน HOME IN PHUKET จะลดลงกว่าบ้านทั่วไปอย่างแน่นอน

วัสดุก่อสร้างเพื่อบ้านเย็น

บ้านร้อนมีผลอย่างไร? สาเหตุของ บ้าน ร้อนส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบ ที่ไม่คำนึงถึงสภาพ ภูมิอากาศ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อ การป้องกันความร้อนเข้า บ้าน บ้านที่ดีต้องออกแบบ ให้อากาศในบ้านเกิดถ่ายเทได้ ในการสร้างกลไกระบายความร้อน บ้านหรู ให้กับบ้านควบคู่ไป กับ ภูเก็ต วิลล่า การเลือกวัสดุก่อ สร้างที่ผลิตขึ้น เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัว บ้าน โดยเฉพาะผู้เขียนได้เลือก ประเด็น สำคัญดังนี้

เริ่มต้นด้วยหลังคาสะท้อนความร้อน

วัสดุมุงหลังคาที่ดีควรมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน การสะท้อนความร้อนของหลังคาบ้านแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือวัสดุหลังคาหรือกระเบื้องหลังคาที่เคลือบสีสะท้อนความร้อนให้ สามารถป้องกันแสงแดดได้ดีกว่ากระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่ผ่านการเคลือบ แต่ถ้าวัสดุหลังคาที่ติดตั้งไม่มีคุณสมบัติ บ้านเดี่ยว สะท้อนความร้อนก็ไม่ต้องกังวล Phuket Villas ปัจจุบันมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา แผ่นสะท้อนความร้อนเป็นเกราะป้องกัน ความร้อน จากดวงอาทิตย์ ลดการกระจายความร้อนสู่หลังคาห้องโถง

หลังคาคอนกรีต สามารถ สะท้อนความร้อนได้

โถงหลังคาสูงเป็นฉนวน รูปทรงหลังคา บ้าน ที่เหมาะสมในประเทศไทย ควรเป็น หลังคา ที่มีโถง สูงโปร่ง เนื่องจากหลัง คาห้อง โถงเปรียบเสมือนพื้นที่เก็บ ความร้อน ก่อนที่จะกระจาย ภูเก็ต วิลล่า ความร้อน เข้าสู่ตัวบ้าน ยิ่งห้องโถงใหญ่ มีพื้นที่เก็บความร้อน มากขึ้น แต่ถ้ามีพื้นที่เก็บของน้อยความร้อน ก็จะไหลผ่าน เข้าบ้าน อย่างรวดเร็ว

โดยปกติบ้านทั่วไป จะนิยมทำฝ้าเพดานเพื่อความสวยงาม นอกจากความสวยงาม แล้วเพดานยังเป็นส่วนป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาอีกด้วย และหากต้องการ บ้านหรู เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นควรมีการติดตั้งฉนวนกัน บ้านเดี่ยว ความร้อนที่ฝ้าเพดาน มันจะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันความร้อนได้มากขึ้นหลายเท่า บ้าน

ชายคาระบายอากาศ

มวลความร้อนที่สะสมอยู่ใต้หลังคาจำเป็นต้องมีทางออก HOME IN PHUKET เพื่อให้โถงหลังคามีอากาศถ่ายเทใหม่อยู่เสมอมิฉะนั้นหากความร้อนสะสมในปริมาณมากก็จะค่อยๆถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้าน และการถ่ายเทที่ดีควรออกแบบให้ถ่ายเทภายนอกบ้านได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงองค์ประกอบของหลังคาแล้วส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ“ ฝ้าเชิงชาย” เพดานเชิงชายที่ดีควรเป็นฝ้าที่มีอากาศถ่ายเท ภูเก็ต วิลล่า เพื่อให้มวลอากาศร้อนในโถงหลังคาสามารถระบายออกได้ บ้านจัดสรร และยังมีช่องระบายอากาศช่วยให้อากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศร้อนเดิม

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้ชายคาที่มีช่องระบายอากาศรูดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงช่องระบายอากาศเท่านั้น แต่อาจเป็นทางเข้าของสัตว์และแมลงต่างๆได้ดังนั้นแนะนำให้หาตะแกรงแบบอื่นมาติดหรือเลือกใช้ฝ้าระบายอากาศที่ติดตั้งตะแกรงป้องกันไว้พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับงานติดตั้ง บ้านหรู

ชายคาระบายอากาศไล่แมลง

สีทาผนังสะท้อนความร้อนนอกจากหลังคาบ้านแล้วส่วนที่รับแดดก็คือส่วนของผนังบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่ไม่ได้ออกแบบให้มีชายคายาวจะได้รับแสงแดดผ่านผนังมากขึ้น บ้านจัดสรร สีทาผนังบ้านที่เหมาะกับ บ้าน เย็นควรเลือกสีอ่อนเพราะสีอ่อนเช่นสีขาวสีครีมหรือสีอะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงกับสีขาว จะมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีเข้ม บ้าน

ด้วยโทนสีเข้มเช่นเทา – ดำหรือสีใด ๆ ที่มีสีเข้มจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนหากผู้อ่านต้องการทาสีบ้านเป็นสีเข้มแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน สีดังกล่าวมีส่วนผสมของเซรามิก มีความเรียบเนียนของผิวสัมผัสดีกว่าสีอื่น ๆ จึงสามารถสะท้อนความร้อนได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สีที่ได้รับฉลาก No.5 เช่น BegerCool, TOA SuperShield บ้าน

ผนังบ้านเท่ด้วยอิฐมวลเบา

การทำผนังบ้านให้เย็นในอดีตต้องอาศัยการก่ออิฐ 2 ชั้น แต่วิธีนี้ส่งผลให้ล่าช้า ค่าแรงช่างมากขึ้นโครงสร้างบ้านสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ปัจจุบันเจ้าของบ้านนิยมใช้คอนกรีตมวลเบาทดแทนอิฐ บ้านสองชั้น ข้อดีของบล็อกคอนกรีตมวลเบาเนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงสามารถสร้างกำแพงได้อย่างรวดเร็ว บ้านจัดสรร ลดค่าจ้างคนงานได้มากนอกจากนี้ยังเบากว่าอิฐอีกด้วย ช่วยลดต้นทุนของโครงสร้าง

ปัจจุบันบล็อกคอนกรีตมวลเบาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เป็นอิฐมวลเบา Q-CON ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 7.5 ซม. – 25 ซม. คุณสมบัติทางความร้อนจะมากยิ่งขึ้น บ้าน ต้นทุนเฉลี่ยของบล็อกคอนกรีตมวลเบา Q-CON ดีกว่าอิฐมอญ 4-8 เท่าจึงช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคารได้เป็นอย่างดี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30%

Q-CON บล็อกคอนกรีตมวลเบา

เนื้อหาต่างๆที่แนะนำในเนื้อหานี้ฉันไม่ได้แนะนำกันโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิง แต่วัสดุทั้งหมดได้รับการรับรองโดยกระทรวงพลังงานและได้รับฉลากลำดับที่ 5 Energy Savivg ความหมายของฉลากคล้ายกับของใช้ในบ้าน บ้านเดี่ยว ว่าหากเครื่องใดได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างได้เช่นกัน บ้าน เมื่อสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นขึ้นเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานเบาลง ผู้อยู่อาศัยอุ่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟสิ้นเดือนอีกต่อไป ขอให้มีความสุขกับการอยู่บ้านเย็น

การออกแบบบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลังงานที่ยั่งยืน

แบบบ้านมองจากภายนอกเป็นรูปแบบของบ้านที่ออกแบบทันสมัย และใส่ใจธรรมชาติด้วยการจัดสวนทั้งสวนในบ้านสวนแนวตั้งบนผนังบ้านและการจัดสวนบนหลังคา Built in California, USA แต่เมื่อดูข้อมูลโดยละเอียดจะพบว่าลักษณะโครงสร้างของทุกส่วนของ บ้านทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานบ้านเย็นด้วยการออกแบบโครงสร้างบ้านหลังนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในบ้านมีปล่องดูดลม บ้านจัดสรร ที่ช่วยให้อากาศภายในไหลเวียนได้ดีและรับลมเข้าบ้านตลอดเวลา ภูเก็ต วิลล่า

มีนาคม – เมษายนในฤดูร้อนของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนนี้อุณหภูมิจะสูงมากจนลากไปไหนไม่ได้ แต่ความร้อนจะโอบล้อมร่างกาย หลายคนหันเข้าหาเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิรอบตัวให้เย็นลง โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต จนน่ากลัวกับค่าไฟที่กำลังจะถูกเรียกเก็บในภายหลัง แต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เพราะเรามีเคล็ดลับในการทำให้บ้านเย็นลงด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย บ้านเดี่ยว

บ้านเย็น

 1. ทาสีเย็น
  วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้บ้านของคุณเย็นลง คือการทาสีห้องด้วยสีโทนเย็นเช่นสีเขียวหรือสีฟ้าซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องเย็นลงได้นอกจากนี้ยังมีสีอ่อน ๆ บ้านเดี่ยว เช่นสีขาวและสีครีมสามารถสะท้อนแสงได้เช่นกันซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างน้อยลง . ในขณะที่สีเอิร์ธ โทนเช่นสีน้ำตาลอ่อนสีของไม้และใบไม้ให้ความรู้สึกสบายและผ่อนคลายราวกับว่าคุณได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดเวลา
 2. ปลูกต้นไม้
  ต้นไม้ช่วยลดความร้อนและเพิ่มออกซิเจนในอากาศต้นไม้ใหญ่ 1 ต้นเทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน (เทียบเท่า 12,000 BTU) ดังนั้นการปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเครื่องปรับอากาศตามธรรมชาติ ค่อนข้างดี
 3. ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน
  นี่เป็นวิธีง่ายๆที่หลายคนมองข้ามเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเกิดความร้อนเมื่อใช้งาน หากเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่นโคมไฟตู้เย็นโทรทัศน์และกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จะเพิ่มการกระจายความร้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากไม่ใช้งานควรถอดปลั๊กออกให้หมด
 4. อย่าวางสิ่งของใกล้เครื่องปรับอากาศ
  เครื่องปรับอากาศจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เมื่ออยู่ในห้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบายความร้อนสูงตั้งอยู่ใกล้ ๆ ตัวอย่างเช่นตู้เย็นเตารีดหรือโคมไฟเดี่ยว ไม่เพียง แต่การทำให้อากาศชื้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นดังนั้นอย่าวางภาชนะใส่น้ำหรือตากผ้าไว้ใกล้ ๆ บ้านเดี่ยว Phuket Villas
 5. แสงที่สว่างและเป็นธรรมชาติ
  สำหรับห้องที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความโปร่งโล่งเปิดในเวลากลางวัน แต่เมื่อถึงเวลากลางคืนกลับดูไม่สว่างเท่าที่ควรแม้ว่าจะมีไฟแขวนบนเพดานหลายดวงนั่นเป็นเพราะหลอดไฟบนเพดานอาจสูงเกินไป . home ทำให้แสงส่องลงมาที่พื้น. วิธีแก้ไข: เลือกโคมไฟตั้งพื้นหรือโต๊ะเพื่อช่วยเพิ่มความสว่าง นอกจากนี้อาจใช้เพื่อดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้าน โดยการนำแผ่นโปร่งแสงมามุงหลังคาในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า แต่ระวังอย่าใช้ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะจะกลายเป็นการสะสมความร้อนให้บ้านโดยปริยาย

เคล็ดลับในการทำให้บ้านเย็นประหยัดพลังงาน

 1. อย่าขวางทางลม
  ด้วยลักษณะของลมจะพัดเข้าบ้านก็ต่อเมื่อมีช่องทางให้อากาศเข้าออกดังนั้นการวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ในบ้าน หากไปขวางทิศทางลมจะทำให้ลมพัดเข้ามาไม่ได้ดังนั้นควรวางให้ชิดผนัง โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต และไม่ปิดกั้นทางประตูหน้าต่างนอกจากจะเปิดทางให้ลมเย็นพัดเข้าออกแล้วยังเพิ่มพื้นที่ในห้องให้ดูกว้างขึ้นอีกด้วย HOME
 2. หลังคาเขียว
  บ้านที่มีหลังคาจะสะสมความร้อนมากกว่าบ้านที่ไม่มีดังนั้นการจัดสวนหลังคาจะช่วยลดการสะสมความร้อนได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทำให้การสร้างสวนบนดาดฟ้าง่ายขึ้น home ด้วยการใช้วัสดุที่เบากว่าและยังดูแลรักษาง่ายทำให้พื้นที่สีเขียวของคุณเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 3. ทำกันสาดบังแดดหน้าต่าง
  เนื่องจากอุณหภูมิจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาในอาคาร 65% มาจากหน้าต่างทางทิศใต้และ 77% มาจากหน้าต่างทางทิศตะวันตก ผ้าใบสามารถช่วยเราประหยัดพลังงานได้ถึง 26% ในช่วงอากาศร้อน
 4. บ้านสองชั้น
  ถ้าต้นไม้รอบ ๆ บ้านยังไม่เย็นพอให้ปลูกไม้เลื้อยคลุมบ้าน แต่แนะนำให้ทำรั้วและระแนงรอบบ้านแล้วให้ไม้เลื้อยแทนการปล่อยให้เกาะกับผนังปูนเพราะอาจทำให้เสียหายได้ กำแพงจากความชื้นและรากของต้นไม้