อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์
อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์ ธอส. ไฟเขียวโครงการบ้าน 60,000 ล้าน เงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

อาคารสงเคราะห์ ธอส. ไฟเขียวโครงการบ้าน 60,000 ล้าน เงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธอส. อนุมัติงบ 60,000 ล้านบาทพัฒนาโครงการบ้านล้านหลัง งบประมาณแบ่งออกเป็น 2 กองกองที่ 1 Pre-finance สำหรับผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและกองที่ 2 Post-finance สำหรับผู้อยู่อาศัย บ้าน

ธอส. โครงการบ้านล้านหลังคืออะไร?

โครงการบ้านล้านหลังเป็นโครงการเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธอส. เพื่อพัฒนาก่อสร้าง บ้านสองชั้น และซื้อบ้านราคาประหยัดดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยผ่อนนานเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง วงเงินโครงการ 60,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ HOME

นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ธอส. โดยมีคุณสุรชัยดนัยตั้งตระกูลประธานกรรมการเข้าร่วม ประชุม. ธอส. อนุมัติให้ ธอส. จัดโครงการ ‘บ้านล้านหลัง’ วงเงิน 60,000 ล้านบาทรองรับนโยบายรัฐบาล บ้าน ที่ต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเป็นของตนเอง โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ

งบล้านโครงการบ้านแบ่ง 2 กลุ่ม

สินเชื่อโครงการบ้าน ธ กส. วงเงิน 60,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

 1. เงินทุนล่วงหน้าสำหรับผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
  ธนาคารให้วงเงิน 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บ้านสองชั้น ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สามารถกู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย. บ้าน ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ สินเชื่อบ้าน

อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปีเฉพาะกรณีสร้าง บ้านจัดสรร ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทและกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาขายมากกว่า 1 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75 % ต่อปีดอกเบี้ย MLR เท่ากับ 6.25% ต่อปี) ภูเก็ต วิลล่า

 1. โพสต์ไฟแนนซ์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน
  ธ . ก. ส. จัดงบให้ประชาชนทั่วไป 50,000 ล้านบาทเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยวัยทำงานผู้ที่กำลังเริ่มมีครอบครัวและผู้สูงอายุที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองวัตถุประสงค์ บ้านเดี่ยว การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้น้อยลง มากกว่า 1,000,000 บาทหรือสร้างอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก บ้าน ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยสามารถชำระเงินได้สูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มหลังการเงิน

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท / คน / เดือน

วงเงินกู้ 20,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 คงที่ 3.00% ต่อปีปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา บ้านหรู เงินกู้ สำหรับผลประโยชน์ MRR – 1% ต่อปีสำหรับรายย่อย MRR – 0.75% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอัตราดอกเบี้ย MRR home (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR Bank อยู่ที่ 6.75% ต่อปี) ภูเก็ต วิลล่า

กรณีกู้เงิน 1 ล้านบาทผ่อน 5 ปีแรกเริ่ม 3,800 บาทและยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของจำนวนเงินตามกฎหมาย) ราคาประเมินหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900-2,300 บาท) จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามกฎหมาย 1% ของวงเงินจำนอง บ้าน ในกรณีที่ประกอบอาชีพประจำหรือประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทหากเอกสารรายได้ที่ใช้คำนวณความสามารถในการกู้ยืมไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระต่อเดือน คุณสามารถนำหลักฐานการจ่ายค่าเช่าหรือเงินดาวน์อย่างน้อย 12 เดือนมาประกอบการพิจารณาเพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติม ภูเก็ต วิลล่า

และหากไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ให้ลงทะเบียนเข้าร่วม บ้านหรู โครงการโรงเรียนการเงิน. โดยออมเป็นประจำไม่น้อยกว่าค่างวดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท / คน / เดือน

วงเงินกู้ 30,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3.00% ต่อปีปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ สำหรับผลประโยชน์ MRR – 1% ต่อปีสำหรับ MRR รายย่อย – 0.50% กรณีซื้ออุปกรณ์ บ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวก Phuket Villas อัตราดอกเบี้ย MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ 1 ล้านบาทผ่อน 3 ปีแรกเริ่มต้น 3,800 บาท เช่นกัน.

 • ตารางการดำเนินงานโครงการ home ล้านหลังของ ธ​​กส
 • แบ่งกำหนดการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วงหลักดังนี้ บ้าน

เฟส 1 ดึงผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วม ธกส.

 1. รวบรวมเจ้าของโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ภูเก็ต วิลล่า ทั้งแนวราบ บ้านจัดสรร และแนวสูงพร้อมเข้าอยู่ปลายปี 2561 เพื่อเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร 133,307 หน่วย HOME IN PHUKET
 2. รวบรวมเจ้าของของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอแจ้งว่าในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 (ก่อนที่“ แสตมป์” จะได้รับแจ้ง) นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานธนาคาร 66 คนและสื่อมวลชนเข้าร่วมชมการแสดงดนตรี“ แสตมป์” เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การแสดงดนตรีเป็นกิจกรรมภายในระหว่าง บ้านจัดสรร ธนาคารและสื่อมวลชน ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราด บ้าน ได้รับการยืนยันว่า “แสตมป์” ติดเชื้อ COVID-19 ในวันนี้ (วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.34 น.) ธนาคารได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่ธนาคารและสื่อมวลชนทุกท่าน บ้านจัดสรร ที่เข้าร่วมชมดนตรี จะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ COVID-19 และติดตามผลอย่างใกล้ชิด. และกักกันเพื่อติดตามอาการ 14 วันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ HOME
 2. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแนวทางการป้องกัน home การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารและพนักงานธนาคารที่ไปร่วมงานดนตรีมาร่วมงานในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 (ก่อนที่ “แสตมป์” จะแจ้งให้ทราบ)
 3. ปิดสาขาตราดสาขาจันทบุรีและสาขาสมุทรสาคร ชั่วคราวเป็นเวลาสองวันระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เพื่อฆ่าเชื้อตามแนวทางการป้องกัน COVID-19 เนื่องจากมีพนักงานของสาขาตราด HOME IN PHUKET และสาขาจันทบุรีมาร่วมแสดงดนตรี home ที่เกาะช้าง และไปปฏิบัติงานที่สาขาในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ภูเก็ต วิลล่า และกรรมการผู้จัดการ ธ ปท. เยี่ยมชมสาขาสมุทรสาครในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 4. รายงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ Phuket Villas จึงเรียนมาเพื่อทราบและหากมีความคืบหน้าหรือผลการตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป