โครงการ บ้านหลังแรก มาตรการลดหย่อนภาษี

โครงการ บ้านหลังแรก
โครงการ บ้านหลังแรก

โครงการ บ้านหลังแรก มาตรการลดหย่อนภาษี

โครงการ บ้านหลังแรก มาตรการผ่อนผันภาษี บ้าน หลังแรกที่ภาครัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือให้การมีที่พักที่อาศัยข้างหลังแรกของคนทั่ว ๆ ไป นั้นทำเป็นสบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บ้าน เพราะการซื้อบ้านจะสามารถใช้ประโยชน์ผ่อนปรนภาษีเพิ่มเติมอีกได้ ทำให้การตัดสินใจที่จะมีบ้านหลักแรกนั้นสามารถทำเป็นอย่างคล่องแคล่วเยอะขึ้น บ้านสองชั้น ซึ่งการผ่อนปรนภาษีบ้านข้างหลังแรกนั้นจะมีเนื้อหาเช่นไร บ้านแบบไหนที่ร่วมแผนการ รวมทั้งจำต้องยื่นเรื่องเช่นไร ในเนื้อหานี้มีคำตอบให้ บ้านหรู

ทำอย่างไรจึงจะได้ลดหย่อนภาษี 

ก่อนจะได้รับการผ่อนปรนภาษีนั้นลำดับแรกจะต้องเป็นคนที่ยื่นแบบ เสียภาษี อากรรายได้บุคคลปกติ ตามกฎเกณฑ์ ของกรมสรรพากรก่อน ซึ่งถ้าหากเป็นคนที่รายได้ยังไม่เข้ามาตรฐาน บ้าน เสียภาษีอากรก็จะไม่สามารถที่จะร่วมแผนการผ่อนผันภาษี บ้านสองชั้น จากการซื้อบ้านข้างหลังแรกได้ บ้านสองชั้น โดยการคิดภาษีรายได้ของบุคคลปกตินั้นจะมีอัตราการคิดดังต่อไปนี้

  • มีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท ปลอดภาษี
  • มีรายได้รวมต่อปี 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษีอากร 5%
  • มีรายได้รวมต่อปี 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษีอากร 10%
  • มีรายได้รวมต่อปี 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษีอากร 15%
  • มีรายได้รวมต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษีอากร 20%
  • มีรายได้รวมต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษีอากร 25%
  • มีรายได้รวมต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษีอากร 30%
  • มีรายได้รวมต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษีอากร 35%

ลดหย่อยภาษีบ้านจำพวกไหนบ้างที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์กฏเกณฑ์

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพื่อการพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้านใหม่ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต บ้านมือสอง หรืออาคารชุด ซื้อเงินสด หรือกู้ยืมเงินแบงค์ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ล้วนแล้วแต่มีสิทธิสำหรับในการขอผ่อนผันภาษีได้ทั้งหมดทั้งปวง บ้าน เพียงว่าการซื้อที่พักอาศัยพวกนั้นควรจะเป็นการซื้อมาเพื่อทำอาศัยอยู่จริง บ้านสองชั้น โดยที่จำเป็นต้องไม่มีชื่อ เป็นคนซื้อ home หรือเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน บ้าน ทั้งยังยังจำเป็นต้องครอบครองเจ้าของ ที่อยู่ที่อาศัย นั้นไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรืออาคาร ชุดตรงเวลา ขั้นต่ำ 5 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ และก็ที่สำคัญควรเป็นผู้เสียภาษีรายได้บุคคล ปกติด้วย

บ้านที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์โครงงานบ้านข้างหลังแรกได้ผ่อนผันภาษีเยอะแค่ไหน

โครงงานผ่อนผันภาษีสำหรับบ้านข้างหลังแรก บ้านสองชั้น นั้นสามารถ ผ่อนผันภาษี ได้มากที่สุด โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ถึง 200,000 บาท ถ้าหากเป็นการซื้อบ้านที่ถูกตามกฎเกณฑ์ของแผนการฯ home ซึ่งเนื้อหาสำหรับ เพื่อการผ่อนผัน ภาษีนั้น บ้าน อย่างเช่น หากซื้อบ้านข้างหลังแรกข้างในปี 2562 ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท จะสามารถนำเอกสารต่าง ๆ บ้านสองชั้น มาทำเรื่องผ่อนปรนภาษีตามโครงงานบ้านข้างหลังแรกได้ HOME

นอกเหนือจากนั้น การเข้าโครงงาน ผ่อนผันภาษี จากบ้านข้างหลังแรกนั้น บ้านสองชั้น ควรมีการโอนกรรมสิทธิ์ ของบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างวันที่ 30 เดือนเมษายน – 31 ธ.ค. 2562 ซึ่งจะสามารถ ใช้ผ่อนผันภาษีในปี 2563 ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ขึ้นกับอัตราภาษีที่จำเป็นต้องจ่าย home ในแต่ละปีนั่นเอง บ้านจัดสรร

แผนการบ้านข้างหลังแรกผ่อน ภาษีได้ 200,000 บาทใช่หรือไม่

การผ่อนผันภาษีของบ้านข้างหลังแรก นั้นทางกรมสรรพากร กำหนดไว้ว่า สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แม้กระนั้นอันที่จริงแล้วการผ่อนผันภาษีจะคิดตามอัตราการเสียภาษีอากรเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีรายได้สุทธิ 800,000 บาท/ปี โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต จะเสียภาษีอากรที่อัตรา 20% ถ้าหากซื้อบ้านในราคา 4.9 ล้านบาท บ้าน จะผ่อนปรนภาษีได้ 40,000 บาท home ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าโครงงานผ่อนปรนภาษีจากบ้านข้างหลังแรกนั้นเกือบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย บ้านเดี่ยว ที่กำลังจะได้ผ่อนปรนภาษีถึง 200,000 บาท บ้าน

ผ่อนผันภาษีได้200000จำต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับในการขอผ่อนปรนภาษี

การขอผ่อนปรนภาษีจากแผนการบ้านข้างหลังแรกนั้นเอกสารสำคัญที่จำต้องใช้ได้แก่ ใบรับรองจำนวนเงินที่จ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์, ใบรับรองว่าเป็นการซื้อบ้าน บ้าน หรือคอนโดข้างหลังแรก, สำเนาคำสัญญาขาย (ท.ด.13) สำเนาสัญญาซื้อขายห้องพักในห้องชุด (อำเภอช.23) หรือสำเนาหนังสือ โอนกรรมสิทธิ์ ภูเก็ต วิลล่า ตึกพร้อมที่ดิน หรือแฟลตในคอนโดมิเนียมสุดแต่กรณี, สำเนาเอกสารการกู้ยืมยืนเงินจากสถาบันการเงินในกรณี ที่เป็นการยืมเงิน มาซื้อ บ้านข้างหลังแรก ไม้ประดับที่นิยมปลูก

ซึ่งเอกสารต่างๆกลุ่มนี้ให้แนบไปกับแบบฟอร์ม การขอผ่อน ภาษีรายปี โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต หรือ ภาษีเงินได้90 นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นด้วยตัวเอง หรือการยื่นในวิถีทางออนไลน์ ซึ่งสำหรับการยื่นภาษีรายได้ทั้งคู่วิถีทางนั้น ควรต้องกรอกใจ ความในช่อง “รายได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ผู้มีเงินได้) ค่าอสังหาริมทรัพย์” บ้าน โดยกรอกค่า ภูเก็ต วิลล่า ของบ้าน ที่ซื้อมาลงไป เพื่อใช้คำนวณ สำหรับ ในการผ่อนผันภาษี HOME IN PHUKET

จัดเตรียมเอกสารผ่อนปรนภาษีบ้านข้างหลังแรกสามารถใช้ได้จำนวนกี่ครั้ง

แผนการผ่อนผันภาษีบ้านข้างหลังแรก Phuket Villas นั้นไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีโครงงานนี้ แต่ว่าโครงงานนี้เคยมีมาแล้วในปี 2558 ซึ่งโครงงานขณะนั้น HOME IN PHUKET จะเป็นลักษณะของการผ่อนปรนภาษี โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต เป็นระยะเวลาถึง 5 ปี โดยผ่อนปรนภาษีเป็นปริมาณ 20% ของราคาบ้าน อย่างเช่นซื้อบ้านมาในราคา 3,000,000 บาท ได้ผ่อนผันภาษี 20% ของราคาบ้านเป็น 600,000 บาท บ้านจัดสรร

จำต้องใช้สิทธิผ่อนผันภาษี 5 ปี ทำให้สามารถผ่อนผันภาษีได้ปีละไม่เกิน 120,000 บาทตรงเวลา 5 ปี บ้าน ส่วนแผนการผ่อนผันภาษีบ้านในปี 2562 – 2563 นั้นจะเป็นการให้ใช้สิทธิเพียงแต่ครั้งเดียว เป็นผ่อนปรนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

นั้นจัดว่าเป็นแผนการที่ทำออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะสำเร็จ เพราะว่านอกเหนือจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เหตุเพราะทำให้บุคคลปกติตกลงใจซื้อบ้าน HOME IN PHUKET หรือคอนโดฯ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปภาพรวมได้อีกด้วย เนื่องจากว่าคนที่ซื้อบ้าน หรือคอนโดฯ บ้าน แล้วผ่านหลักเกณฑ์ของแผนการนี้จะได้รับการผ่อนปรนภาษีเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างจะมากมาย ทำให้สามารถมีเงินมาใช้สอยได้สบายเยอะขึ้นเรื่อยๆ บ้านจัดสรร